Dacă eşti victimă

În cazul neplăcut în care vă întoarceţi acasă şi vă găsiţi locuinţa prădată de hoţi :

ANUNŢAŢI DE URGENŢĂ POLIŢIA LA NUMĂRUL DE TELEFON 112 şi nu pătrundeţi în câmpul infracţional!

- Nu trebuie să atingeţi sau să mişcaţi de la locul lor lucrurile din locuinţă ! Pe cât posibil, interziceţi accesul altor persoane binevoitoare în câmpul infracţional. În multe cazuri victima sau alte rude doresc să verifice ce obiecte lipsesc sau să facă ordine în lucrurile răvăşite de infractori, prin aceasta distrugând mijloacele de probă existente;

- Puneţi la dispoziţia poliţiei cât mai multe date de care aveţi cunoştinţă : persoanele suspecte care au gravitat în jurul locuinţei, care au cunoscut faptul că proprietarul lipseşte de acasă sau care aveau informaţii despre locul în care se aflau bunurile de valoare; 

- După efectuarea cercetării la faţa locului de către poliţişti, examinaţi cu atenţie locuinţa şi furnizaţi acestora cât mai multe date în legătură cu bunurile care vă lipsesc sau modificarea poziţiei unor obiecte din locuinţă. Este preferabil să indicaţi caracteristicile de identificare a bunurilor furate (marca, seria etc., ce pot fi regăsite pe actele de provenienţă, garanţii ş.a.).